Dr Vladan Batić

Olgica Batić

Advokatska kancelarija Batić

Osnovana  1984. godine od strane Dr Vladana Batića, doktora pravnih nauka i ministra pravde u vladi Dr Zorana Đinđića, čije ime ponosno nosi i danas. Od svog osnivanja kancelarija je posvećena ostvarivanju temeljnih pravnih principa i ideji pravde i vladavini zakona. Primenjujći vrednosti koje je Dr Vladan Batić utemeljio i svojim višedenecijskim radom afirmisao, “Advokatska kancelarija Batić” i danas kao imperative uspešnog bavljenja advokaturom postavlja stručnost, efikasnost, poverenje i pošten odnos prema klijentima.

U svom višedecenijskom radu Advokatska kancelarija Batić je učestovala u gotovo svim sudskim procesima koji su obeležili epohu u kojoj su se desili, i kao takvi dobijali epitet najvažnijih sudskih procesa. Tako stvoreno iskustvo opredelilo je kako našu sadašnjost tako i našu budućnost,  i bitno doprinelo razvijanju veština potrebnih za uspešno bavljenje advokaturom i vođenje najkoplikovanijih pravnih predmeta. Uprkos bogatoj pravnoj tradiciji i ogromnoj praksi, mi i danas u život sprovodimo ideju  po kojoj je „svakom čoveku njegov predmet najvažniji“ pa je i naše viđenje advokatske profesije okrenuto traganju za najboljim rešenjima za svakog klijenta koji nam se obrati.

Pravna tradicija Advokatske kancelarije Batić je kao prirodnost iznedrila saranju sa najvažnijim društvenim faktorima u pogledu razvoja pravnog i pravosudnog sistema, budući da su mnogi nosioci pravosudnih funkcija svoje bavljenje pravdom započeli upravo kroz rad ili saradnju sa “Advokatskom kancelarijom Batić”.

Iskustvo koje je decenijama sticano i prenošeno, nas je učvrstilo u shvatanju da se uslovi za uspešno bavljenje advokaturom nalaze u stručnosti, posvećenosti i posebnim veštinama koje se stiču advokatskim radom na najvažnijim predmetima.

“Advokatska kancelarija Batić” sublimirajući svoje višedecenijsko postojanje sebe vidi kao društvenu instituciju koja sa stanovišta klijenta zaokružuje pravni sistem.

Baveći se advokaturom u svojoj ukupnosti, razvijajući veštine za to potrebne,  sebe smatramo ekspertima za suđenja i zastupanja pred organima vlasti.

“Advokatska kancelarija Batić” Vam može pružiti najbolje pravne usluge i sigurnu zaštitu  u oblastima

  • Krivičnog prava
  • Parničnih postupaka
  • Imovinskog prava
  • Korporativnog i privrednog prava
  • Procesima privatizacije
  • Radnog prava
  • Porodičnog prava


Još od uspešne odbrane od otimanja „ICN Galennika“ od strane države i tadašnje vlasti, preko dokazivanja nevinosti iz političkih razloga optuženih javnih ličnost, i otkrivanja istine povodom ubistava, sve do današnjih dana, uvereni smo da maskima Dr Vladana Batića - „svaka bitka se najpre dobija ili gubi  u srcu...“, svakodnevno dobija svoju potvrdu ispravnosti. U tom duhu želimo Vam dobrodošlicu na naš sajt.

Nadamo se da ćete pronaći informacije koje vas zanimaju.

Moj predmet

Baza propisa

Pretraga

Prijava za klijenteOnline Posetioci

Imamo 2 gostiju na mreži
Idi na vrh